Försöket med sommargatan har som mål att återställa glädje och tillit i det helsingforsiska stadslivet

Kaserntorgets sommar firar friheten och trygga möten. Terrassområdets och sommargatornas visuella utseende inspireras av det maritima Helsingfors, sommarfester och trygga möten.

Man kommer in i sommarstämningen redan då man börjar navigera mot terrassen, eftersom Kaserngatan och Norra Magasinsgatan kommer att förvandlas till sommargator som lockar fotgängare och dekoreras med blomsterkransar under sommaren.

Längs sommargatorna kommer det att byggas uppehållsplatser, maritima skär, där det är trevligt att stanna upp och till exempel titta på det överraskande program som ordnas på området.

Försöken med sommargator markerar rutten från både Esplanaden till Kaserntorgets terrass och från terrassen till Helsingforsbiennalens paviljong och avgångsbrygga. Förutom att skapa rutter har försöken med sommargatorna också som mål att skapa ett trivsammare stadsrum.

Vistelseområdena, skären, är inspirerade av det maritima Helsingfors. Skären, som byggs av gråfärgat inhemskt virke och dekoreras med somriga växter, fungerar som andningsplatser och är öppna för alla. Vid dem kan man njuta av utsikten över Esplanadparken och havet.

Kaserngatan och Norra Magasinsgatan ändras till enkelriktade gårdsgator. Man kan cykla i båda riktningar på gatan och körning till tomter och servicekörning kommer att vara möjliga.

Trafikstyrningsplan: (på finska)
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/Kasarmitori_liikenteenohjaussuunnitelma_2021.pdf

På sommargatan rör man sig långsamt och njuter av sommaren

Försöket utreder sätt som man kan förbättra hur gångbara gatorna i innerstaden är, utan att trots det ändra gatorna helt till gågator. Istället ändras Kaserngatan och Norra Magasinsgatan till enkelriktade gårdsgator, och på dem byggs platser att sitta och vistas, parklet-terasser och cykelparkering. På gårdsgator separeras inte olika färdsätt, och fotgängare kan gå längs hela gatan. Bilisterna ska anpassa körhastigheten till fotgängarna, och maxhastigheten på gatan är 20 km i timmen. Cyklister kan cykla åt båda hållen längs Kaserngatan och Norra Magasinsgatan i och med den nya vägtrafiklagen, som tillåter cykling i motström. Att köra till tomterna och servicekörning är fortsättningsvis tillåtet på gatorna, och parkeringsanläggningarna i området är i användning som normalt.

Förutom skären kommer det maritima temat att höras i områdets ljudlandskap och synas i områdets växtlighet, växtligheten kommer att bestå av gräsväxter och vass.

Som terrassens försäljningsställen kommer man igen att använda samma stugor som på Senatstorget, den här gången i dämpade grå färger. Totalt kommer Kaserntorget att få 12 försäljningsställen samt en kiosk och cirka 560 kundplatser. Terrassens restauranger valdes i april.

Som utgångspunkt har coronasäkerheten beaktats i planeringen av hela terrass- och gatuförsöksområdet. Till exempel avstånd, handtvättställen och gångriktningar har planerats noggrant.